Informace o přijímání uchazečů na střední školu pro školní rok 2019/2020

Studenti jsou přijímáni ke studiu na základě splnění kritérií přijímacího řízení. 

Přijímáme absolventy základních škol na čtyřleté denní studium v oborech:

 • 60 uchazečů na obor 63-41-M/02 Obchodní akademie
  - se zaměřením na Účetnictví a finance, Logistiku
 • 30 uchazečů na obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
 • 60 uchazečů na obor 23-41-M/01 Strojírenství 
  - se zaměřením na Mechatroniku, Stavbu a provoz automobilů, 3D modelování, Slévárenství
 • 30 uchazečů na obor 78-42-M/01 Technické lyceum
  -
  se zaměřením na Průmyslový design

Organizace přijímacího řízení

Termín přijímání přihlášek: do 1. 3. 2019 doporučeným dopisem nebo osobně do kanceláře sekretariátu (2. patro, hlavní budova školy, vchod z ulice Přemysla Otakara II.)
Přihlášku ke studiu obdrží uchazeč (žák) na své základní škole nebo ji lze stáhnout z webových stránek školy v sekci přihlášky, popř. ze stránek MŠMT ČR. Údaje v přihlášce musí být potvrzeny ředitelstvím ZŠ. Potvrzení od lékaře, na přihlášce ke studiu, se požaduje pouze pro obor Strojírenství.

Termín konání centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky z ČJL a Mat:  12.4.2019 a 15.4.2019

Termín zveřejnění seznamu přijatých uchazečů:
Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy a na nástěnce u hlavního vchodu do budovy školy. Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům poštou nerozesílá. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů škola odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o studium odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.
Zápisový lístek získá uchazeč, který je žákem základní školy, na své základní škole, a to nejpozději do 1. března. V ostatních případech vydává zápisový lístek, na žádost uchazeče, krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

 

Novinky

09.01.2019

Maturitní ples tříd OA4 a S4

Maturitní ples tříd OA4 a S4 se uskuteční v pátek 1. února 2019 od 19:00 hod. v Hotelu Grand Čáslav.

03.01.2019

Lyžařský výcvikový kurz 

Lyžařský výcvik tříd Obchodní akademie OA1 a Strojírenství S1 bude zahájen v neděli 20. ledna 2019 a ukončen v sobotu 26. ledna 2019.

Studenti s pedagogy a lyžařskými instruktory vyrazí na týdenní pobyt do Krkonoš – lyžařského střediska Horní Malá Úpa – penzion Blesk. Organizačně zajišťují Mgr. J. Spáčil, Mgr. Bc. P. Havelková a Ing. Bc. V. Andrle.