Informace o přijímání uchazečů na střední školu pro školní rok 2019/2020

Studenti jsou přijímáni ke studiu na základě splnění kritérií přijímacího řízení. 

Přijímáme absolventy základních škol na čtyřleté denní studium v oborech:

 • 60 uchazečů na obor 63-41-M/02 Obchodní akademie
  - se zaměřením na Účetnictví a finance, Logistiku
 • 30 uchazečů na obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
 • 60 uchazečů na obor 23-41-M/01 Strojírenství 
  - se zaměřením na Mechatroniku, Stavbu a provoz automobilů, 3D modelování, Slévárenství
 • 30 uchazečů na obor 78-42-M/01 Technické lyceum
  -
  se zaměřením na Průmyslový design

Organizace přijímacího řízení

Termín přijímání přihlášek: do 1. 3. 2019 doporučeným dopisem nebo osobně do kanceláře sekretariátu (2. patro, hlavní budova školy, vchod z ulice Přemysla Otakara II.)
Přihlášku ke studiu obdrží uchazeč (žák) na své základní škole nebo ji lze stáhnout z webových stránek školy v sekci přihlášky, popř. ze stránek MŠMT ČR. Údaje v přihlášce musí být potvrzeny ředitelstvím ZŠ. Potvrzení od lékaře, na přihlášce ke studiu, se požaduje pouze pro obor Strojírenství.

Termín konání centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky z ČJL a Mat:  12.4.2019 a 15.4.2019

Termín zveřejnění seznamu přijatých uchazečů:
Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy a na nástěnce u hlavního vchodu do budovy školy. Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům poštou nerozesílá. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů škola odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o studium odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.
Zápisový lístek získá uchazeč, který je žákem základní školy, na své základní škole, a to nejpozději do 1. března. V ostatních případech vydává zápisový lístek, na žádost uchazeče, krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

 

Novinky

31.10.2018

Drážďany

Exkurze do Drážďan se koná ve středu 28. listopadu 2018 pro třídu OA1. Akce začíná na vlakovém nádraží Čáslav v 4:35 hod. Odjezd vlaku je v 4:50 hod. Předpokládaný návrat v 19:04 hod. Organizačně zajišťuje Mgr. Š. Radová.

31.10.2018

Houfek, a.s.

Exkurze do firmy Houfek, a.s. se koná v úterý 20. listopadu 2018 pro třídu V2E. Akce začíná vstupem do firmy v 13:00 hod. Exkurze je doplněna přednáškou na téma personálního managementu. Organizačně zajišťuje Mgr. V. Szabová.