Informace o přijímání uchazečů na střední školu pro školní rok 2019/2020

Studenti jsou přijímáni ke studiu na základě splnění kritérií přijímacího řízení. 

Přijímáme absolventy základních škol na čtyřleté denní studium v oborech:

 • 60 uchazečů na obor 63-41-M/02 Obchodní akademie
  - se zaměřením na Účetnictví a finance, Logistiku
 • 30 uchazečů na obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
 • 60 uchazečů na obor 23-41-M/01 Strojírenství 
  - se zaměřením na Mechatroniku, Stavbu a provoz automobilů, 3D modelování, Slévárenství
 • 30 uchazečů na obor 78-42-M/01 Technické lyceum
  -
  se zaměřením na Průmyslový design

Organizace přijímacího řízení

Termín přijímání přihlášek: do 1. 3. 2019 doporučeným dopisem nebo osobně do kanceláře sekretariátu (2. patro, hlavní budova školy, vchod z ulice Přemysla Otakara II.)
Přihlášku ke studiu obdrží uchazeč (žák) na své základní škole nebo ji lze stáhnout z webových stránek školy v sekci přihlášky, popř. ze stránek MŠMT ČR. Údaje v přihlášce musí být potvrzeny ředitelstvím ZŠ. Potvrzení od lékaře, na přihlášce ke studiu, se požaduje pouze pro obor Strojírenství.

Termín konání centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky z ČJL a Mat:  12.4.2019 a 15.4.2019

Termín zveřejnění seznamu přijatých uchazečů:
Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy a na nástěnce u hlavního vchodu do budovy školy. Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům poštou nerozesílá. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů škola odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o studium odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.
Zápisový lístek získá uchazeč, který je žákem základní školy, na své základní škole, a to nejpozději do 1. března. V ostatních případech vydává zápisový lístek, na žádost uchazeče, krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

 

Novinky

21.03.2019

Global Money Week 2019

Naše škola se letos poprvé zapojila do Global Money Week 2019, celosvětového týdne o penězích a finanční gramotnosti, který letos probíhá v týdnu od 25. 3. 2019 do 31. 3. 2019. Vyvrcholí pak 10. 4. 2019 odbornou konferencí v ČNB.

celý článek
04.03.2019

Výuka Mechatroniky v laboratořích SPŠ Kutná Hora

V úterý 26. března 2019 bude výuka předmětu Mechatronika třídy S4 probíhat v laboratořích SPŠ v Kutné Hoře. Akce pro žáky začíná v 8:00 hod. před hlavním vchodem do budovy a trvá 6 vyučovacích hodin. Organizačně zajišťuje Ing. M. Mach. Příjezd a odjezd žáků na výuku je individuální.

04.03.2019

Olympiáda z anglického jazyka

Krajské kolo Olympiády z anglického jazyka proběhne v úterý 26. března 2019 v Kladně. Organizačně zajišťuje Mgr. Š. Radová.

04.03.2019

Přednáškové pásmo Management zdrojů

V pondělí 25. a v úterý 26. března 2019 je pro studenty V3E připraveno přednáškové pásmo lektora Mgr. R. Bašty na téma Management zdrojů. Organizačně zajišťuje Ing. Bc. K. Šolín MSc.